اختبار الفترة الأولى انجليزي أول ابتدائي

اختبار خاص بالمعلم: ريما محمد جاويد
1
?How are you
2
what's this color
3
what's this color
4
describe the picture
5
what body part is this
6
what body part are these
7
choose the capital letter
8
choose the capital letter
9
rewrite the letters in the picture